In other words vol II - آلبوم به زبانی دیگر (قسمت دوم)

آلبوم به زبانی دیگر (قسمت دوم)

in other words vol II

آلبوم موسیقی به زبانی دیگر یکی از زیباترین آلبومهای حسین بیدگلی در طی نظرسنجی مخاطبان است که شامل 9 ترک سلوی پیانوست.در این آلبوم حسین بیدگلی تمامی قطعات قبلی خود را برای تکنوازی پیانو تنظیم کرده,اما به زبانی دیگر,در بیشتر ترک ها این فضاها تا حدی تغییر کرده اند که قابل شناسایی و قیاس با ورژن قبل و ورژن ارکستر خود نیستند و حرفهای دیگری برای گفتن دارند,این آلبوم بخش دوم از مجموعه ی به زبانی دیگر است.