In other words vol I - آلبوم به زبانی دیگر (قسمت اول)

آلبوم به زبانی دیگر (قسمت اول)

in other words vol I

آلبوم موسیقی به زبانی دیگر یکی از زیباترین آلبومهای حسین بیدگلی در طی نظرسنجی مخاطبان است که شامل 9 ترک سلوی پیانوست.در این آلبوم حسین بیدگلی تمامی قطعات قبلی خود را برای تکنوازی پیانو تنظیم کرده,اما به زبانی دیگر,در بیشتر ترک ها این فضاها تا حدی تغییر کرده اند که قابل شناسایی و قیاس با ورژن قبل و ورژن ارکستر خود نیستند و حرفهای دیگری برای گفتن دارند,این آلبوم شامل دو بخش است که بخش دوم آن در سال 2018 منتشر خواهد شد و تمامی این ترکهای پیانو,در غالب کتاب نت موسیقی به چاپ خواهند رسید.