in 6 days - آلبوم در شش روز

آلبوم در شش روز

البوم در شش روز در سال 2014 منتشر شد,این البوم اولین البوم از البوم های سه گانه بود.اهنگساز در ابتدا داستانی درباره ی خلقت نوشت و دیدگاه خود را از خلقت به بیانی دیگر نشان داد,البوم متشکل از شش ترک میباشد که با خلقت اغاز و با نابودی پایان میابد.پایان اخرین ترک در واقع اغاز اولین ترک است و قصد اهنگساز مبنی بر گذاشتن مخاطب در تکراری بزرگ است.ترکها هر کدام ادامه ی دیگری میباشند,به این ترتیب مخاطب با خواندن داستان بمراتب لذت بیشتری خواهد برد تا بدون ان.بعد از این البوم موفقیت امیز او تصمیم به ساخت البوم دیگری بنام در هشت سال کرد که در ان خلقت را از زاویه ی یک بشر نشان داد,زیرا در شش روز خلقت از دید خدا بود.