Dont forget - آلبوم فراموش نکن

آلبوم فراموش نکن

فراموش نکن نام فیلم کوتاهیست که در سال 2016 به کارگردانی حسین بیدگلی منتشر شد.این فیلم کوتاه انگیزشی درباره ی گرفتن چیزهایی از مخاطب است که به انها در زندگی اهمیت زیاد داده نمیشد و نشان دادن دنیا بدون ان چیزهاست.در این فیلم کوتاه علیرضا حسینی نریت داستان را بر عهده داشت که در البوم میتوان نسخه ی با نریت و بدون نریت ان را بصورت مجزا شنید.