low 3698 - صفحه آلبوم

صفحه آلبوم

البوم در هشت سال دومین البوم از البوم های سه گانه بود که در سال 2015 منتشر شد.حسین بیدگلی ادامه ی داستان البوم پیشین را از دیدگاه یک بشر نشان داد.البوم دوم موفقیت های بیشتری کسب کرد و مورد تحسین قرار گرفت,که یکی از بزرگترین دلایل ان را میتوان استفاده از سازهای زنده ای چون ویوولن,پیانو,گیتار و درامز نام برد.بطوری که در رسانه های کشور بصورت مکرر پخش شد.اهنگ امید در این البوم تنها ترکی بود که بصورت موزیک ویدیو نشان داده شد.استفاده از سازهای زنده برای نشان دادن شور و هیجانات یک بشر در هشت مرحله ی تکامل خود بود وادغام این احساس با داستان