1

  2

  3

برای مشاهده ی ویدیوهای بیشتر اینجا کلیک کنید

In 6 days

 

Composer: Hossein Bidgoli

Edit: Hossein Bidgoli

در شش روز

تدوین: حسین بیدگلی

اهنگساز: حسین بیدگلی

We,re sorry

 

Edit: Hossein Bidgoli

Director of photography: Fatemeh Bidgoli

Composer: Hossein Bidgoli

متاسفیم

تدوین: حسین بیدگلی

اهنگساز: حسین بیدگلی

تصویربرداران: فاطمه بیدگلی

Again & Again

 

Composer: Hossein Bidgoli

Edit: Hossein Bidgoli

دوباره و دوباره

تدوین: حسین بیدگلی

اهنگساز: حسین بیدگلی

Happiness teaser

 

Director: Hamidreza Taher

Composer: Hossein Bidgoli

Edit: Hossein Bidgoli

Released:2016

خوشبختی

کارگردان: حمیدرضا طاهر

تدوین:حسین بیدگلی

Le moulin

 

Performed: Mehrsa esmaeeli

Composer: Yann Tiersen

Released:2017

 

 

بخش هنرجویی

اجرای قطعه ی لمولین

نوازنده: مهرسا اسماعیلی

اهنگساز: یان تیرسن

 

Happy new year

 

Edit: Hossein Bidgoli

Released:2017

 

 

تبریک سال نو و فعالیتهای 95

تدوین:حسین بیدگلی

© 2016 Hossein Bidgoli(HN) All Rights Reserved

       Terms of Use-Privacy and Policy-FAQ

Hossein bidgoli-حسین بیدگلی لوگو