1

  3

  2

برای مشاهده ی ویدیوهای بیشتر اینجا کلیک کنید

Hope

 

Director: Hamidreza Taher

Composer: Hossein Bidgoli

Guitar: Hamid Jamshidi

Violin: Ehsan Akbari

Released:2015

امید

کارگردان: حمیدرضا طاهر

اهنگساز: حسین بیدگلی

گیتار: حمید جمشیدی

ویولن: احسان اکبری

Don,t forget

Director: Hossein Bidgoli

Directors of photography: Hamidreza Taher,Hossein Bidgoli,Fatemeh Bidgoli

Violin: Movahed Mahdavi

Released:2016

فراموش نکن

کارگردان: حسین بیدگلی

اهنگساز: حسین بیدگلی

تصویربرداران: حمیدرضا طاهر,حسین بیدگلی,فاطمه بیدگلی

ویولن: موحد مهدوی

Wrestler

 

Directed & Edit: Hossein Bidgoli

Directors of photography: Hamidreza Taher-Hossein Bidgoli-Soheil Daliri-Ehsan Maghsodi-Mehdi Rezayi

کشتی گیر

کارگردان و تدوینگر: حسین بیدگلی

تهیه کننده:مهدی رضایی

تصویربرداران: حمیدرضا طاهر-حسین بیدگلی-سهیل دلیری-احسان مقصودی-مهدی رضایی

موسیقی: انتخابی

In other words

 

Directed & Composer: Hossein Bidgoli

Directors of photography: Hamidreza Taher-Hossein Bidgoli

Drawed by: Fatemeh Bidgoli

بزبانی دیگر

کارگردان و اهنگساز: حسین بیدگلی

تهیه کننده:مهدی رضایی

تصویربرداران: حمیدرضا طاهر-حسین بیدگلی

طراحی سیاه قلم پوستر: فاطمه بیدگلی

 

Writer music video teaser

 

music: neverhood

Thanks to Ehsan Akbari

Released:2017

 

 

تیزر البوم موسیقی نویسنده و دکور

اهنگ انتخابی: نورهوود

با تشکر از احسان اکبری

Shahkar

 

Edit: Hossein Bidgoli

Released:2016

 

 

تیزر مجموعه ی گردشی شاهکار

تدوین:حسین بیدگلی

The writer Teaser

 

Composer: Hossein Bidgoli

Violin: Ehsan Akbari-Movahed mahdavi

Released:2016

 

 

تیزر البوم موسیقی نویسنده

اهنگساز: حسین بیدگلی

ویولن: احسان اکبری-موحد مهدوی

© 2016 Hossein Bidgoli(HN) All Rights Reserved

       Terms of Use-Privacy and Policy-FAQ

Hossein bidgoli-حسین بیدگلی لوگو